Almindelige forretningsbetingelser -

Her kan du læse mine almindelige forretningsbetingelser:

 1. Tilmelding til et forløb er bindende ved betaling. Forudbetalinger refunderes ikke og kan ikke benyttes af andre uden mit samtykke.
 2. For personlig træning 1 til 1 (PT 1) gælder følgende om afbud: Der aftales tid fra gang til gang (brug af klippekort). Den aftalte tid kan afbestilles senest 24 timer før ved SMS eller mail. Klippekort skal være brugt senest 12 måneder efter, at det er betalt, og ubrugte klip refunderes ikke.
 3. For personlig træning i en gruppe med max. 4 deltagere (PT 4) gælder følgende om afbud: Gruppen har i fællesskab købt og deler 10 forud fastsatte træningstider. En deltager i gruppen kan derfor ikke melde afbud til en aftalt time med den virkning, at deltageren har ret til en PT 4 træningstid på et andet tidspunkt, og den aftalte træning gennemføres med de øvrige i gruppen. Afbud, der giver ret til en ny træningstid for gruppen, kan kun ske ved samlet afbud fra hele gruppen senest 24 timer før ved SMS eller mail. Samlet afbud fra gruppen modtages kun fra den person i gruppen, som gruppen har udpeget som kontaktperson. Se om mulig erstatningstræning i pkt. 5.
 4. For personlig træning i en gruppe med max. 12 deltagere (PT 12)  gælder samme regler om afbud som i pkt. 3. Der kan dog ikke ske samlet afbud fra gruppen, og træningen gennemføres altid med det antal, der møder frem. Se om mulig erstatningstræning i pkt. 5.
 5. Deltagere i grupper PT 4 eller PT 12, der har været forhindret i at deltage i en aftalt træning i gruppen, kan inden 14 dage efter den aftalte træning i stedet anmode om at deltage i en træningstime i en (andet) PT 12 gruppe eller på et HSG, jfr. pkt. 6, ved at sende en SMS eller mail senest dagen før ønsket træningstid. Der tages forbehold for, at der er plads på det ønskede hold.
 6. For deltagere på Holdtræning Stor Gruppe (HSG), der træner 1 x eller 2 x pr. uge, gælder samme regler som i pkt. 5, hvis man er forhindret i at deltage i en træning på det hold, man er tilmeldt. Dog kan kun deltagere på HSG med ubegrænset ugentligt træning anmode om at træne på et PT 12 hold.
 7. Deltagere i PT 12, jfr. pkt. 5 og SGT i følge pkt. 6, der har betalt 3 måneder forud, kan stille træningen i bero i indtil 2 måneder og overføre hele forudbetalte kalendermåneder til de følgende måneder. Anmodning om at stille deltagelse i bero skal sendes pr. SMS eller mail inden udgangen af måneden før, træningen ønskes sat i bero.
 8. Forudbetalte forløb i PT 4, jfr. pkt. 3 på mindst 10 træningssessioner kan stilles i bero på samme måde som anført i pkt. 7, hvis hele gruppen anmoder om det, jfr. pkt. 3, og der resterer mindst 4 forudbetalte træningssessioner.
 9. Al træning sker på eget ansvar. Dette gælder, uanset om træning foregår i mine lokaler eller eventuelt udenfor i det fri. Alle begyndere er opfordret til at få en fysisk vurdering hos mig, inden træningen påbegyndes. Vurderingen er alene til brug for tilrettelæggelse af træningen, og du er uanset min vurdering under alle omstændigheder selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der gør deltagelse i træningen forsvarlig. Er du i tvivl, bør du inden træning påbegyndes konsultere din læge.
 10. Jeg tager ikke ansvar for personskade som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt gælder dansk erstatningsret almindelige regler.
 11. Du skal selv passe på værdigenstande, som du medbringer til træning. Du kan benytte et aflåst skab, men jeg påtager mig ikke ansvar for eventuelt stjålne eller bortkomne genstande.
 12. Alle der deltager i træning i mine lokaler skal følge de ordensregler, jeg fastsætter. I modsat fald kan man udelukkes fra deltagelse i træning.